Begeleidingsprofiel

 • er is géén sprake van 24-uurs zorg of begeleiding.

 • woonbegeleiding kan geboden worden bij bewoning van een appartement, maar ook ter voorbereiding op het wonen in het woonproject.

 • woonbegeleiding wordt, binnen de mogelijkheden van de daarvoor gestelde indicatie, op maat door Met ggz aangeboden, afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner (zowel qua intensiteit, frequentie als qua tijdstip).

 • Met ggz zal zich te allen tijden (mede) inspannen voor een adequate (her)indicatie.

 • de bewoner gaat akkoord met het verstrekken van informatie aan Met ggz ten behoeve van de (her)indicatie.

 • de begeleiding is gericht op ondersteuning en het zo veel als mogelijk stimuleren van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de bewoner.

 • iedere bewoner heeft een eigen begeleidingsplan toegesneden op zijn/haar behoefte aan individuele ondersteuning. Het begeleidingsplan wordt opgesteld door de bewoner zelf/familie/mentor en de begeleider.

 • iedere bewoner krijgt een individuele begeleider.

 • de bewoner geeft toestemming tot overleg tussen de individuele begeleiders de groepsprocessen betreffend.

 • de bewoner stemt erin toe dat de begeleider en ouders/sociaal netwerk onderling overleg mogen hebben in zorgelijke situaties. Specifieke afspraken worden in het individuele begeleidingsplan vastgelegd.

 • de bewoner heeft inspraak bij het benoemen van de persoonlijk begeleider.

 • begeleiding vindt plaats op diverse gebieden, afhankelijk van de behoefte van de bewoner en afspraken in het begeleidingsplan: huishoudelijke ondersteuning, sociale ondersteuning, financiële ondersteuning, emotionele ondersteuning, ondersteuning bij het invullen en plannen van vrije tijd/dagplanning, leren, werken, hulp bij het aanleren van vaardigheden, enzovoort.

 • indien noodzakelijk is er op vaste (in overleg met de bewoners afgesproken) momenten een begeleider beschikbaar voor gesprekken of ondersteuning in de omgang met elkaar.

 • indien er sprake is van momenten van groepsbegeleiding is de bewoner verplicht hieraan deel te nemen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.