Bewonersplatform

Het bewonersplatform bestaat uit de bewoners van Aut-Hôes aangevuld met een begeleider van MET ggz.

Het doel van het bewonersplatform is: ‘Bewoners een stem geven’ in het beleid opgesteld door het stichtingsbestuur.

Via dit platform kunnen de bewoners zich uiten over hoe het wonen in Aut-Hôes volgens hen verloopt.

Ze mogen hun mening geven over het wonen en de begeleiding. Ze worden gehoord in hun signalen waarmee ze voeding geven aan het stichtingsbestuur om besluiten te nemen.

Eén vertegenwoordiger van het bewonersplatform kan de gezamenlijke signalen bespreken met het stichtingsbestuur.

Bij de invulling van het bewonersplatform zullen de bewoners ondersteund worden door begeleiders van Met ggz.

Er zullen door het stichtingsbestuur en de begeleiding van MET ggz richtlijnen worden opgesteld hoe het bewonersplatform vorm gegeven kan worden.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.