Bewonersprofiel

 • leeftijd vanaf 18 jaar. De voorkeur gaat echter uit naar een leeftijd tussen de 23 jaar en 45 jaar.

 • een autismespectrumstoornis is formeel vastgesteld door een hiertoe erkende instelling.

 • er is sprake van minimaal een gemiddelde begaafdheid.

 • de bewoner is in staat om (met begeleiding) zelfstandig te wonen. Hij/zij is in staat om een eigen voordeur te beheren, dat wil zeggen hij/zij is in staat de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten, nee kunnen zeggen).

 • de bewoner is zelfstandig in staat tot persoonlijke verzorging en het uitvoeren van huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.

 • de bewoner is in staat zijn eigen financiën (inkomsten en uitgaven, verzekeringen, rekeningen betalen) te beheren. Aansturing en ondersteuning kunnen soms nodig zijn.

 • er is sprake van voldoende psychische stabiliteit bij de bewoner. Dat wil zeggen veranderingen en onverwachte gebeurtenissen, de specifieke interesses (preoccupaties) en eventuele specifieke angsten mogen niet leiden tot ontreddering en/of verstoring van het dagelijks leven.

 • een vorm van dagbesteding of arbeid buitenshuis is een voorwaarde.

 • de bewoner heeft een eigen inkomen (salaris of uitkering) dat hem/haar in staat stelt de woonlasten zelf te dragen.

 • er is sprake van ‘ziekte inzicht’, dat wil zeggen de bewoner herkent en erkent de ASS en daarmee samenhangende sterke en minder sterke kanten.

 • de bewoner is bereid en in staat tot het vragen en aanvaarden van hulp/begeleiding (bijvoorbeeld individuele of groepsgewijs geboden woonbegeleiding, aansturing en ondersteuning, mantelzorg, budgetbeheer en/of bewindvoering).

 • de bewoner is bereid en in staat om één of meerdere activiteiten samen met anderen te doen/bereid deel te nemen aan de groepsgewijs aangeboden woonbegeleiding.

 • de bewoner is in staat en bereid tot het mee dragen van de verantwoordelijkheid voor de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte/collectieve zaken (bijvoorbeeld afspraken vanuit de bewonersvereniging).

 • de bewoner accepteert de zorgvisie van de stichting Aut-Hoes.

 • de bewoner is bereid tot lidmaatschap van de op te richten bewonersvereniging.

 • er is geen sprake van middelenmisbruik en/of afhankelijkheid (verslavingsproblematiek).

 • er is geen sprake van (ernstig) probleemgedrag en/of crisisgevoeligheid.

 • indien woonbegeleiding wenselijk en noodzakelijk is, beschikt de bewoner over een CIZ-indicatie.

 • bij instroom is een (minimale) begeleidingsindicatie nodig.

 • de bewoner is bereid begeleiding van MET ggz af te nemen.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.