De initiatiefnemer, iemand met een Autisme Spectrum Stoornis, is in 2006 onder de naam Aut-Hes gestart met een wooninitiatief voor (jong)volwassenen met verschillende vormen van autisme en met een normale tot hoge intelligentie. Hij heeft vervolgens contact gezocht met woningcorporatie Wonen Limburg in Roermond om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om een wooninitiatief voor deze groep op te zetten en een eerste inventarisatie van mogelijke bewoners gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de toezegging van de woningcorporatie dat er, in een nog te bouwen complex in Roermond, een tiental appartementen beschikbaar zal komen. MEE Noord en Midden Limburg, MET ggz en de Nederlandse Vereniging van Autisme (NVA) ondersteunden dit wooninitiatief van harte en zegden hun steun toe. Vervolgens is eind 2009 de stichting in het leven geroepen. In januari 2012 zijn er elf appartementen opgeleverd in het appartementencomplex De Toerist in Roermond. De kracht van het initiatief is: voor n door autisten.

De stichting Aut-Hes heeft als doelstelling: 'Het fungeren als klankbord voor, alsmede het begeleiden en adviseren van personen die actief zijn om een zelfstandige aangepaste woonomgeving te creren en in stand te houden, speciaal voor (jong)volwassenen met verschillende vormen van autisme, zulks in de meest brede zin van het woord.'

 

Laatste nieuws

 

 

 

Nieuw woonproject?

 

wiljijwonenHet secretariaat krijgt geregeld aanvragen voor woonruimte. Omdat er in het huidige woonproject nauwelijks verloop is heeft het bestuur met de woningcooperatie overleg gehad om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om een tweede woonproject voor (jong)volwassenen met verschillende vormen van autisme en met een normale tot hoge intelligentie op te zetten. De eerste gesprekken zijn zeer positief verlopen. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.

 

 


 

Dit wooninitiatief

werd mede mogelijk gemaakt met

steun van: