Vertrouwensplatform

Het vertrouwensplatform dient als vangnet voor de bewoners zelf maar ook als een (eerste) aanspreekpunt voor de woningcorporatie Wonen Limburg en/of de begeleiders van MET ggz. Het vertrouwensplatform bestaat uit n vertegenwoordiger van iedere bewoner van Aut-Hes. De vertegenwoordiger wordt door de bewoner zelf gekozen en gevraagd om voor hem/haar in het vertrouwensplatform deel te nemen.

Het vertrouwensplatform is een middel om familie, kennissen, vrienden en andere belangrijke personen van een bewoner te betrekken in de begeleiding, het wonen en het welzijn van de bewoners van Aut-Hes. Op deze wijze kunnen betrokkenen om de bewoners heen van gedachte wisselen over problemen en signalen van de bewoners.

Ook kunnen met de vertrouwenspersoon problemen van individuele bewoners besproken worden door woningcorporatie Wonen Limburg en/of de begeleiders van MET ggz. Een vertegenwoordiger van het vertrouwensplatform kan gezamenlijke signalen bespreken met het stichtingsbestuur.

Vanuit de gedachte van persoonlijke betrokkenheid van familie, kennissen of vrienden bij de bewoner, is het niet mogelijk degene die professioneel betrokken is als vertrouwenspersoon aan te wijzen (o.a. behandelaar, psychiater, woonbegeleider, etc).

Bijvoorbeeld:
Indien dit geen of niet het gewenste resultaat heeft, heeft de woningbouwvereniging Wonen Limburg en/of de begeleiding van MET ggz, het recht om in contact te treden met de vertrouwenspersoon van die bewoner. Deze afspraak wordt ook vastgelegd in het huurcontract met woningcorporatie Wonen Limburg en het begeleidingscontract met MET ggz.

Het bewoners- en vertrouwensplatform zijn gelijkwaardig aan elkaar

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.