Woonvisie

De stichting Aut-Hes heeft een woonvisie ontwikkeld. Hierin zijn zijn opgenomen het bewonersprofiel, het woon- en locatieprofiel, het begeleidingsprofiel, het bewonersplatform en het vertrouwensplatform.

Woonprojecten van de stichting Aut-Hes:

  • voor (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS)1 en minimaal een gemiddelde intelligentie.

  • zelfstandige wonen in een woning die door de betreffende persoon zelf wordt gehuurd.

  • lotgenotencontact:

    • informeel (steun, gezelschap en hulp) (bijvoorbeeld door het gezamenlijk beheren van een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte)

    • formeel via woonbegeleiding.

  • woonbegeleiding op maat, afgestemd op de individuele behoeften van de bewoner (zowel qua intensiteit, frequentie als qua momenten in de tijd).
    De begeleiding is gericht op ondersteuning en het zo veel als mogelijk stimuleren van de zelfstandigheid van de bewoner.

[1] Onder Autisme spectrum stoornissen worden verstaan: syndroom van Kanner ofwel klassiek autisme, syndroom van Asperger en Pervasieve Ontwikkelingsstoornis NAO ofwel PPD-NOS.

Voor meer informatie of vragen kunt u altijd contact met het secretariaat opnemen.